Enkle anlegg:
- UV 401
- RO 105 UV
- RO Super 380
- RO 202 Kompakt
- S 300
- S 800 UV
- Dusjfilter
- SuperPumpe
Hylser og Patroner
- XL-Serien HeleHuset
- ML-Serien Medium Large
- 10" Standard filterhylser
Nettbutikk
Om Osmoseanlegg
- Hva brukes RO til?
- Slik virker RO patroner.
- Hvordan virker RO-anlegg?
- RO: Forskjellige trinn
Basic OsmoseAnlegg
- Basic RO 200
- Basic RO 600
Ordinære Osmoseanlegg
- Ord. RO anlegg ML
- Ord. RO anlegg XL
SWRO Osmoseanlegg
- SWRO anlegg ML
- SWRO anlegg XL
Vannmyknere
- Fjerner jern, kalk
- Slik virker Vannmyknere
UV-lamper
-UV-lamper utvalg
- Slik virker UV
Tester vann
- PartikkelMålinger
- pH Målinger
Kontakt oss
- Om oss
- Betingelser
Netthandel hos oss
- Tomo Trading
| SiteMap |
Guide til bedre vannkvalitet - med Omvendt osmose:
Nettstedet www.filterservice.no kan betraktes som en "Guide" til bedre vannkvalitet. Vi presenterer løsninger, fra enkle drikkevannsanlegg til tunge kompliserte løsninger som kan fjerne salt fra sjø- og brakkvann. Har også mellomløsninger som kan fjerne f.eks veisalt og andre forurensinger. VannMyknere hvor vannet er hardt, og UV-desinfeksjon hvor det er patogener eller andre levende organismer i vannet.

I utgangspunktet handler det om å fjerne ting fra vann. Mange av disse forekommer i oppløst form.
Løsningene som vil gi de beste resultater er i anvendelsen av Omvendt osmose som teknologi. Her tilsettes ikke et noe som helst i arbeidet med å sikre vannkvaliteten. Med andre løsninger tilsettes klor eller andre kjemikalier, som ikke alltid er like bra.

Priser finner du i nettbutikken - slik at du kan vurdere løsningene opp mot hverandre - og sammenligne med andre leverandører. Det er bare å klikke seg frem.

UV-lamper, sterilisatorer,dreper bakterie, virus - E.coli - til bolig, småindustri mm.
Vannmyknere fjerner effektivt kalk, jern, mangan, mm. og er rimelig i drift.

Oversikt over vanlige hylsefiltre:
Vi kan også levere en rekke vanlige filtre, som fjerner sedimenter, lukt og smak fra vannet. Disse brukes ofte til forfiltrering av vann som skal inn i omvendt osmoseanlegg. I første rekke tungmetaller, salter, pesticider, bakterier og andre uønskede stoffer for å gi rent vann. Teknologien er forholdsvis ny og kostnadene ved produksjon av filtre har gjort teknologien tilgjengelig. Omvendt osmose kan også gi ferskvann fra sjø- eller brakkvann. Større og mindre kapasiteter - alt etter behov.
ML-filterhylser, stor kapasitet, dekker behovet til hele huset. Komplett, i serier på en, to eller tre. Såvel ML som XL-filterpatroner har stor kapasitet i forhold til andre løsninger. Diameteren på patronene er mye større - og du slipper å bytte så ofte som med vanlige 10-toms.
Filterhylser og patroner:
Filterhylser og patroner er den mer klassiske måte å filtrere vann på. Her virker filterpatronene som en sil, holder uønskede partikler tilbake, og slipper vann igjennom. Vi har forskjellige størrelser og kapasiteter på såvel filterhylser som filterpatroner.
Vi fører også reservedeler, både nye filtre, menbraner og pærer til UV lampene. RO105UV er et anlegg for en vanlig husholding. Mindre anlegg: Det er antall osmose patroner som gir kapasiteten til det enkelte anlegg.
Ord.RO og SWRO osmoseanlegg - desalinering og større osmoseanlegg:
... utviklet spesielt for å fjerne salter fra vann. SWRO-Anlegg kan også fjerne salter fra brakkvann eller sjøvann for å gi drikkevann. Aktuelle for fjerning av salter, tungmetaller, organiske forbindelser fra forurenset vann - evt. forårsaket av veisalt. Greit alternativ til en utrygg vannforsyning. Spesielt i kystnære strøk hvor borehull trekker inn sjøvann eller hvor en eventuelt er plaget med tillig fra forurensede vannkilder.
Mellomstore desalineringsnlegg kan levere fra ca. 5.000 til 20.000 liter vann pr. døgn. De største deselinerngsanlegg leverer fra 45.000 til 90.000 liter vann pr. døgn.
..........................

© Tomo Trading - Fosseveien 8-12 - 1792 Tistedal - Halden - Norge

Kontakt Tor Moltu - Mail: tor@filterservice.no - Mob.: (+47) 416 73 666